O založbi

Založništvo tržaškega tiska (ZTT) že od leta 1945 želi omogočiti zamejskim in širše primorskim avtorjem izdajo kakovostnih knjig.

Ob uveljavljanju lastnih avtorjev je založba izrazito dejavna tudi kot posrednik med slovensko in italijansko kulturo. To pomeni, da izdaja prevode iz slovenščine v italijanščino in obratno ter dvojezične knjige.

Tematski sklopi založbe so:

  • književnost in esejistika,
  • znanstvena dela, kjer prednjačijo narodno vprašanje kot teorija, zgodovinopisje in literarna zgodovina s teorijo. K temu je treba dodati memoaristiko, ki je med znanostjo in književnostjo,
  • etnološke knjige, ki so praviloma strokovno natančne in obenem poljudnejše,
  • posebne knjige bibliofilske vrednosti.

Pri izboru tekstov, ki ga opravlja za to poklican strokovni odbor, založbi uspeva ohraniti zadovoljivo kakovostno raven, kar dokazujejo pisne in ustne ocene strokovnjakov in seveda tudi odziv bralcev. ZTT posveča veliko pozornosti jezikovnemu in oblikovnemu delu knjige, za kar je založba žela več priznanj.


S številnimi predstavitvami (okoli 40 letno) tako v Deželi FJK kot v Sloveniji skrbimo za promocijo svojih knjig in širjenje bralne kulture med Slovenci. Nadvse pomembna je tudi udeležba na Slovenskem knjižnem sejmu v Ljubljani, katerega se udeležujemo vsako leto in ob priliki organiziramo predstavitve svoje založniške dejavnosti in debate.