Dvojezična kratka proza avtorjev slovenske manjšine

jezik

V okviru projekta JEZIK-LINGUA: Večjezičnost kot bogastvo in vrednota čezmejnega slovensko-italijanskega območja programa za čezmejno sodelovanje Slovenija - Italija 2007-2013 smo z namenom promocije in širjenja poznavanja literarne produkcije slovenske in italijanske manjšine v obeh državah izdali nekaj nel različnih literarnih zvrsti. Vsa so brezplačno na voljo za branje na tej povezavi

Založništvo tržaškega tiska je poskrbelo za izid naslednjih dvojezičnih publikacij:

Želim vam prijetno branje!