Mi, Slovenci v Italiji

Slovenci mi

V letu 2019 sta obe krovni organizaciji Slovencev v Italiji, ob strokovni pomoči Slovenskega raziskovalnega inštituta (SLORI), izdali skupno publikacijo Mi, Slovenci v Italiji, ki ponuja osnovne informacije o Slovencih v Italiji . 

V publikaciji dobi bralec celovito informacijo o stanju slovenske narodne skupnosti v Italiji danes: od njenega naselitvenega območja in zgodovine do jezikovnega položaja ter zaščitnih določb, od njenega predstavništva do šolstva, od njenih številnih ustanov do medijev.

Založniška dejavnost ZTT predstavlja pomemben doprinos k ohranjanju, razvoju in promociji slovenskega jezika, hkrati pa se v izdanih delih promovirajo domači avtorji, domoznanska literatura in delovanje naše skupnosti. 

Publikacija je dostopna v formatu PDF na tej povezavi ali pa na tej povezavi v obliki spletnega bralnika.