Mojca Petaros in Alex Kama Devetak

27897964635430162026109293039127680874926675n_1

O tem, kam plove sodobna književnost Slovencev v Itlaiji, smo se pogovarjali z mladima literarnima ustvarjalcema Mojco Petaros in Alexom Kamo Devetakom, gostoma literarnega večera Zamejskistan v literaturi milenijcev.

Oddaji lahko prisluhnete na sledečih omrežjih: