Zgodba mitraljezca v knjižni obliki

20240622171159-1

Knjiga opisuje vojno pot vojaka Ivana Kovačiča (1898–2001) iz Avč pri Kanalu, ki je, kot še ne 18-leten fant, vstopil v strelske jarke 1. svetovne vojne. Poveljstvu mu je namenilo vlogo mitraljezca. S svojo strojnico Schwarzlose je bil leta 1917 na položajih na Grmadi na Krasu, oktobra sodeloval pri avstro-ogrskem in nemškem preboju pri Kobaridu, v letu 1918 pa ga najdemo na raznih bojiščih ob reki Piavi. 

Vojak iz Avč je vse to doživel in znal marsikateri dogodek tudi silovito opisati. Imel je veliko srečo, da je te grozote preživel in jih v kasnejših letih zaupal nekaterim zgodovinarjem in raziskovalcem. Med njimi je bil tudi Vili Prinčič, ki je z Ivanom Kovačičem stkal tesno prijateljstvo. Dober poznavalec zgodovine in avtor številnih knjig je avdio in video posnetke, poleg njega so jih posneli tudi David Brezigar in Marinka Terčon.