bufon-2023trde-platnice-izbranakor1_1

Tržaški Slovenci

Zgodba nekoč največje slovenske urbane skupnosti
  • ISBN: 978-88-7174-363-9
  • Leto: 2023

S tem delom Milan Bufon zaključuje raziskavo o sobivanju, prepletanju in zlitju ljudi, kultur in jezikov na Tržaškem, ki jo je pričel z znanstveno monografijo Ethnos in topos – Družbene spremembe in narodnostna podoba slovenskih krajev na Tržaškem od leta 1910 do leta 2015 (Annales ZRS, 2020). V njej je priznani geograf na primeru trinajstih izbranih podeželskih naselij v okolici Trsta opravil pregled spreminjanja etnične in socioekonomske strukture nekoč docela slovenskega ruralnega obmestja v modernem obdobju, ko so se v ta prostor pričeli širiti mestni vplivi.

Kot pravi avtor, je v knjigi Slovenci v Trstu poskusil opisati razvojno parabolo Slovencev v Trstu mestu, kjer je ta skupina prebivalstva tradicionalno predstavljala med tretjino in četrtino v njem živečih ljudi in ki se je ob koncu avstrijske dobe uveljavilo celo kot domovanje največje slovenske urbane skupnosti sploh.

»Monografija je temeljno delo o podobi slovenskega Trsta od desetletij pred prvo svetovno vojno do današnji dni. Z izvirno uporabo zgodovinskih virov in z neposrednim opazovanjem stvarnosti v njeni celoti in po posameznih mestnih in predmestnih okrajih je avtor izrisal njene številne strukturne poteze in spremembe v teku časa in pod vplivi zgodovinskega dogajanja. Delo je inovativen prispevek ne samo v okviru slovenske družboslovne in humanistične znanstvene produkcije, ampak tudi na ravni mednarodnih študij o Trstu, med katerimi, kljub velikemu obsegu, še ni del, ki bi ponujala tako vsestransko in natančno  sliko urbanega fizičnega prostora in njegovega družbenega tkiva.« (dr. Aleksej Kalc) 

»Monografija predstavlja temeljno znanstveno delo s področja proučevanja urbanih manjšinskih skupnosti, ki v tako metodološko celoviti obliki ni bilo še opravljeno niti na krajevni niti na evropski ravni. V njej avtor analizira spreminjajočo se družbeno-ekonomski položaj in socialno strukturo Slovencev v Trstu ter opredeli različne faze asimilacije slovenskega življa v tržaški 'melting pot'. Prvi del zaobjema družbeno-politični prikaz slovenske prisotnosti v Trstu skozi prizmo ponovne interpretacije popisa iz leta 1910. Drugi del pa pojem tržaškega slovenstva na temelju izvirnih raziskovalni podatkov prikazuje v sklopu sodobne mobilne družbe kot raznoliko spojino kulturnih in jezikovnih elementov in izvora, samo opredeljevanja in večplastne pripadnosti.« (dr. Zaira Vidau)


Knjiga je izšla v sodelovanju s Slovenskim raziskovalnim inštitutom – SLORI in v sozaložništvu Slovenske matice, Annales Znanstveno-raziskovalnega središča Koper in ZTT.

Knjiga je naprodaj v slovenskih knjigarnah, v Tržaškem knjižnem središču in goriški Katoliški knjigarni ter na www.buca.si.

Medijske objave


Mogoče vas zanima tudi