screenshot-2021-06-06-at-20.29.17

V tišini spomina

»Eksodus« in Istra
  • ISBN: 978-88-7174-293-9
  • Strani: 316
  • Leto: 2021
  • Cena: 21,00 EUR
  • Tip vezave: mehka

Nakaže, kako je vsakokratna »prostovoljna« odločitev bila dejansko družbeno-zgodovinsko, politično-ekonomsko in še kako drugače pogojena. Enako pomembna je tudi ugotovitev, da »nihče ni čist«, da je lahko tako vsak posameznik kot vsaka skupnost vedno obenem krvnik in žrtev, a da ravno prepoznanje tega, kot tudi priznavanje svoje in bolečine drugega lahko šele omogočita spravo in sobivanje. Avtorica, dr. Katja Hrobat Virloget, rekonstruira več vidikov migracij ter se osredotoča ne samo na vidike »spominjanja«, temveč tudi na tiste, nič manj pomembne, zavite v molk.


Delo se skozi izkušnje in spomine različnih posameznikov /.../ predvsem sprašuje o prostovoljnosti migracij iz obalnih mest in širše Primorske po letu 1945. /.../ Nakaže, kako je vsakokratna »prostovoljna« odločitev bila dejansko družbeno-zgodovinsko, politično-ekonomsko in še kako drugače pogojena. /.../ Enako pomembna je tudi ugotovitev, da »nihče ni čist«, da je lahko tako vsak posameznik kot vsaka (denimo nacionalna) skupnost vedno obenem krvnik in žrtev, a da ravno prepoznanje tega, kot tudi priznavanje svoje in bolečine drugega lahko šele omogočita spravo in sobivanje.

Izr. prof. dr. Mateja Habinc

Avtorica rekonstruira več vidikov migracij, ki jih postavlja izven nacionalnega okvirja – kar predstavlja tudi največjo novost tega znanstvenega dela, /.../ s poudarkom na hibridnosti, fluidnosti in nedefiniranosti lokalnega prebivalstva /.../ ter se osredotoča ne samo na vidike »spominjanja«, temveč tudi na tiste, nič manj pomembne, zavite v molk. /.../ Poleg tega se v tej smeri ne zaustavi samo na primeru odhoda Italijanov iz slovenskega dela Istre (in naknadne integracije tistih, ki so se odločili ostati), ampak v celotno sliko vključuje tudi druge migracije – zlasti nove prišleke iz ostanka tedanje Jugoslavije /.../.

Izr. prof. dr. Mila Orlić

Izr. prof. dr. Katja Hrobat Virloget je predavateljica na Oddelku za antropologijo in kulturne študije Fakultete za humanistiko Univerze na Primorskem, kjer je trenutno predstojnica oddelka in prodekanja za znanstveno- raziskovalno dejavnost fakultete. Diplomirala je na Oddelku za arheologijo, doktorirala pa leta 2009 na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Njene raziskovalne teme so migracije oz. premiki prebivalstva, antropologija spomina, dediščinski študiji, folklora, mitska krajina in interdisciplinarne raziskave.

Kot etnologinja se s t. i. »eksodusom« in posledičnimi priseljevanji v Istro ukvarja vse od svojega podoktorskega projekta iz leta 2012. Svoje raziskovalno delo uspešno prenaša v širšo javnost, zaradi česar je za idejo in vsebinsko podlago za Mitski park v Rodiku prejela priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju za leto 2020. Istega leta je prejela tudi fakultetno Bartolovo priznanje za znanstveno odličnost.

Monografija je izšla v sodelovanju med Založbo Univerze na Primorskem in Založništvom tržaškega tiska. Elektronska izdaja monografije je prosto dostopna na tej povezavi, v pripravi pa je tudi tiskana izdaja.

Knjiga je naprodaj v slovenskih knjigarnah, v Tržaškem knjižnem središču in goriški Katoliški knjigarni ter na www.buca.si.

Medijske objave

Mogoče vas zanima tudi