O poroki goriškega dekleta z ruskim kozakom

knjiga-vili

Knjiga (sicer tretja in zadnja iz Prinčičeve trilogije na temo prve svetovne vojne) o begunskem taborišču Strnišče pri Ptuju (danes Kidričevo) opisuje usodo goriških beguncev, ki so bili tam nastanjeni med leti 1918 in 1922. Šlo je za begunce, ki jih je 1. svetovna vojna pregnala z Goriškega in so že od leta 1915 našli zatočiščev raznih krajih Avstro-Ogrske. 

Po koncu vojne in po razpadu Donavske monarhije, je Avstrija vse begunce, ki niso bili Avstrijci, izgnala iz svoje novonastale države. Ker ti ljudje niso imeli kam (Goriška je bila povsem porušena), so jim oblasti v Sloveniji dodelile odsluženo veliko barakarsko naselje v Strnišču, kjer je med vojno bila avstro-ogrska vojaška bolnica. Knjiga je izjemen dokument, saj vsebuje tudi sezname rojenih in umrlih beguncev ter seznam porok.

Oddaji lahko prisluhnete na sledečih omrežjih:

Več o knjigi Sternthal: zadnja postaja, 1918–1922: Trnova pota goriških beguncev.