Sosed o sosedu

Sosed o sosedu

Prispevki k zgodovini slovensko-italijanskega sožitja
  • ISBN: 9788871741529
  • Strani: 277
  • Leto: 2013
  • Cena: 18,00 EUR
  • Tip vezave: mehka

Kot je v uvodu zapisala dr. Milica Kacin Wohinz »...objavljene razprave in članki pričajo o Marušičevi strasti po raziskovanju osebnega življenja, po odkrivanju biografskih podatkov o delovanju in usodah posameznikov, po odkrivanju individualnih pogledov in stališč, skratka o medčloveških odnosih. Odveč je poudarjati, da gre v tem delu prej za kulturne kot za politične stike med sosedi. Čeprav sta v mednarodnih odnosih vedno navzoča tako konfliktnost kot sožitje, le skrajnim nacionalistom na obeh straneh bolj ustreza besedovanje o nesporazumih kot o sožitju. V tej zbirki prispevkov so namreč preseženi nam tako domači pojmi kot so rabelj – žrtev ali sovražnik – junak, ki nas ob misli na soseda nehote prevevajo

Branko Marušič je bil rojen 4. februarja 1938 v Gorici. Na ljubljanski univerzi je končal študij zgodovine (1962) in bil prav tam promoviran za doktorja zgodovinskih ved (1887). Do leta 1987 je bil kustos ter ravnatelj Goriškega muzeja, nato je do upokojitve leta 2004 deloval kot raziskovalec, nazadnje znanstveni svetnik, v Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU, v Raziskovalni postaji v Novi Gorici. Habilitiral se je za rednega univerzitetnega profesorja.
Bibliografija Branka Marušiča obsega objave v dnevnem tisku, ocene in poročila, gesla v leksikonih, članke, znanstvene razprave ter knjižne izdaje, tudi v tujih jezikih. Z ZTT je sodeloval in še sodeluje kot urednik, soavtor in avtor njegovih izdaj. Bil je član slovensko-italijanske kulturnozgodovinske komisije (1993–2000). Prejel je Valvasorjevo (1983) in Bevkovo nagrado (1985) ter priznanje Častni član ZRC SAZU.

Knjiga je naprodaj v slovenskih knjigarnah, v Tržaškem knjižnem središču in goriški Katoliški knjigarni ter na www.buca.si.

Medijske objave

Mogoče vas zanima tudi